با دانشجويان

مکانی برای دانشجویان علوم دامی و اصلاح نژاد دام

.


اين وب سايت جهت استفاده دانشجويان علوم دامي و اصلاح نژاد دام راه اندازي شده است. گرچه هدف اصلي راه اندازي اين وب سايت برقراري ارتباط بيشتر و در دسترس بودن براي دانشجوياني است كه در هر ترم تحصيلي با آنها در ارتباط هستيم، ولي سعي مي شود مطالبي كه براي دانشجويان ساير دانشگاه ها نيز مفيد است، در اين وب سايت قرار گيرد. اميدواريم كه در اين راه موفق باشيم.

                                                                     ندا فرزين و ابوالقاسم سراج


                                                            وبلاگ خبري ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيورگزارش تخلف
بعدی